Strona główna
  • 25 758 00 53
Twój koszyk jest pusty
Menu producentów

> Tax Free

Zwrot VAT dla podróżnych - TAX FREE


Kto może otrzymać zwrot podatku VAT

1. Prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT od zakupionego towaru ma turysta mający stałe miejsca zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej.
2. 300,00 zł – tyle wynosi minimalna kwota wartości zakupów (wraz z podatkiem VAT) uprawniająca do otrzymania zwrotu podatku.
3. Towar musi zostać wywieziony poza obszar Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym, w bagażu osobistym i fakt ten musi zostać potwierdzony przez celnika aby otrzymać zwrot podatku VAT.
4. Wywóz zakupionego towaru poza terytorium Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar był zakupiony.

Zakupy w sklepie stacjonarnym

1. Robiąc zakupy w sklepie poproś sprzedawcę o wystawienie formularza „Zwrot VAT dla podróżnych”.
2. Okaż sprzedawcy paszport lub inny dokument tożsamości potwierdzający stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej.
3. Zadeklaruj formę zwrotu podatku: gotówka lub przelew.
4. Jeśli chcesz otrzymać zwrot podatku przelewem podaj sprzedawcy pełne dane banku nazwa, adres, numer IBAN rachunku bankowego wraz z numerem SWIFT.

Zakupy poprzez sklep internetowy i odbiór towaru w sklepie stacjonarnym

1. Przy zamawianiu poprzez sklep internetowy www.sklep.elpin.pl w polu „Uwagi” należy wpisać prośbę o wystawienie do paragonu dokumentu „Zwrot VAT dla podróżnych”.
2. Podczas odbioru towaru w sklepie należy pokazać sprzedawcy dokument tożsamości w celu potwierdzenia zgodność danych. Jeśli chcesz otrzymać zwrot podatku przelewem należy podać sprzedawcy pełne dane banku tj. nazwę, adres, numer IBAN wraz z numerem SWIFT.
3. Nie ma możliwości wysłania zamówionego towaru poza granicę Polski wraz z formularzem „Zwrot VAT dla podróżnych”. Gdy chcesz zamówić towar poprzez sklep internetowy i odebrać towar w innym miejscu niż adres naszego sklepu stacjonarnego, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów dotyczących daty i miejsca odbioru zamówienia.

Urząd Celny

1. Podczas wywozu towaru poza granice Unii Europejskiej pokaż celnikowi zakupiony towar w stanie nienaruszonym wraz z formularzem „Zwrot VAT dla podróżnych” z załączonym paragonem oraz swój dokument tożsamości.
2. Brak pieczęci celnika na formularzu „Zwrot VAT dla podróżnych” oznacza brak możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT.

Zwrot podatku VAT

1. Jeśli chcesz odebrać zwrot w gotówce zgłoś się do naszego sklepu stacjonarnego przy ul. Spółdzielczej 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
2. Przekaż sprzedawcy zatwierdzony przez celnika dokument „Zwrot VAT dla podróżnych” wraz z przypiętym do niego oryginałem paragonem oraz dokument tożsamości w celu potwierdzenia zgodność danych z dokumentu z danymi zawartymi w formularzu „Zwrot VAT dla podróżnych”.
3. Jeśli zadeklarowałeś zwrot podatku na rachunek bankowy prześlij ostemplowany przez celnika dokument „Zwrot VAT dla podróżnych” wraz z przypiętym do niego paragonem na adres:  ELPIN Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
4. Zwrot na rachunek bankowy zostanie wykonany w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez nas dokumentu „Zwrot VAT dla podróżnych”.
5. Zwrot podatku VAT jest dokonywany w złotych polskich. W przypadku zwrotu na konto bankowe, Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty za odebranie przelewu zagranicznego pobierane przez bank odbiorcy przelewu/klienta.
6. O zwrot podatku możesz ubiegać się w ciągu 10 miesięcy od daty wywiezienia towaru poza terytorium Unii Europejskiej.
7. Podstawowa stawka VAT w Polsce to 23%. Sprzedawca pobiera 3% prowizji od wartości zwracanego podatku VAT.

Zasady zwrotu VAT podróżnym w Polsce reguluje ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – Dział XII, rozdział 6, art. 126-130 (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn.  zm).

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®