Regulamin sklepu


Data publikacji:

Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym sklep.elpin.pl.
2. Sklep internetowy zarejestrowany pod adresem sklep.elpin.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową drogą elektroniczną i jest prowadzony przez firmę Elpin Sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku Mazowiecki przy ul. Spółdzielczej 7 wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, posiadającą numer NIP 822-23-47-501 oraz numer REGON 147290277. Tel/fax 25-758-00-53, e-mail: sklep@elpin.pl.
3. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem posiadania sprzętu komputerowego z zaktualizowanym oprogramowaniem z dostępem do Internetu, poprzez przeglądarki internetowe. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu internetowego to przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki „cookies”.
4. Klient, korzystając ze Sklepu internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu internetowego i strony Sklepu internetowego. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu internetowego, strony Sklepu internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
5. Sklep działa w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy prawa.
6. Oferta przedstawiona na stronie Sklepu internetowego jest ważna na terytorium Polski.
7. Oferta prezentowana na stronach Sklepu internetowego nie jest stanem magazynowym firmy. Dokładamy wszelkich starań, by prezentowane produkty były dostępne, a ich ceny aktualne.
8. Klientem Sklepu internetowego może być podmiot gospodarczy lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownik korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
9. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu internetowego umożliwia Klientom składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w Sklepie internetowym i zawieranie umów sprzedaży towarów na odległość.
10. Zdjęcia produktów zamieszczonych w Sklepie internetowym mogą się nieznacznie różnić od sprzedawanych towarów, przy zachowanych parametrach technicznych - zwłaszcza dotyczy to kolorystyki oferowanych wyrobów.
11. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

Ceny

1. Ceny oferowanych towarów są podane w polskich złotych (PLN).
2. Ceny wyrażone są wartościami brutto, tzn. zawierają wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem towaru.
3. Cena jednostkowa towaru uważana jest za wiążącą z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.
4. Cena towaru nie obejmuje kosztów przesyłki. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie z wymaganiami rynku i warunkami producentów oferowanych towarów - każdorazowo zmiana ceny będzie obowiązująca od momentu ukazania się nowej ceny na stronach internetowych Sklepu. Zmiany cen nie obejmują już złożonych zamówień, które będą realizowane po cenach obowiązujących w momencie ich składania.

Zamówienia i ich realizacja

1. Zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego, zawartość witryny internetowej sklep.elpin.pl stanowi zaproszenie do zawarcia umowy, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów, będących przedmiotem zamówienia. Momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a firmą Elpin Sp. z o. o. – właścicielem Sklepu internetowego jest otrzymanie przez Zamawiającego e-maila z nadanym statusem zamówienia – potwierdzone.
2. Zakupów Sklepie internetowym można dokonać poprzez rejestrację. W wyniku rejestracji utworzone zostanie konto użytkownika, które będzie zabezpieczone hasłem. Zamawiający zobowiązany jest do podania: imienia i nazwiska, pełnej nazwy pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, swojego adresu zamieszkania, siedziby przedsiębiorstwa, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia.
3. Rejestracja Klienta jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt
3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 803 z póz. zm.).
4. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania, oraz likwidacji konta użytkownika.
5. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe przeprowadzenie procesu zamawiania.
7. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone po godzinie 16.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
8. Zamówienia realizowane są co do zasady w ciągu 2-7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu, lub w przypadku przesyłki za pobraniem, od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep.
9. Składanie zamówień odbywa się drogą elektroniczną poprzez formularz koszyka zakupów. Każdorazowo złożone zamówienie jest potwierdzane drogą elektroniczną przez pracownika Sklepu. Po potwierdzeniu zamówienia i uzgodnieniu formy płatności zamówienie zostaje skierowane do realizacji. Zamówienia realizowane są co do zasady w ciągu 2-7 dni roboczych. Jeżeli Zamawiający wybierze formę płatności przelew to dopiero w momencie potwierdzenia wpłaty na konto Elpin Sp. z o. o. pracownicy Sklepu przystąpią do wysyłki zamówionego asortymentu.
10. W przypadku braku towaru w siedzibie Sprzedającego Klient zostaje poinformowany o powyższym fakcie w ciągu 2 dni roboczych. Termin dostawy zostaje wtedy uzgodniony indywidualnie z Kupującym w momencie potwierdzenia zamówienia. Gdyby proponowany czas realizacji zamówienia nie odpowiadał Klientowi zamówienie może zostać anulowane na jego prośbę.
11. Termin realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 30 dni.
12. Przy odbiorze przesyłki Klient jest zobowiązany do sprawdzenia jej stanu i zawartości. W przypadku stwierdzenia przez Klienta ubytku lub uszkodzenia przesyłki albo jej zawartości, niezgodności towarów ze wskazanymi w zamówieniu lub braku poszczególnych elementów towaru Klient może odmówić przyjęcia przesyłki, zawiadamiając o tym Sprzedającego.
13. Za zakupiony towar Sklep wystawia fakturę VAT lub paragon – wg wyboru Klienta. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie faktury VAT bez podpisu nabywcy.
14. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktury VAT oraz korekt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Formy płatności

1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za zamówiony towar, w tym za koszty dostawy, najpóźniej w terminie 14 dni od zawarcia umowy, za wyjątkiem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) przelew na konto bankowe: Elpin Sp. z o. o. ul. Spółdzielcza 7 05-300 Mińsk Mazowiecki, Bank Pekao SA nr konta 90 1240 2702 1111 0010 7137 6166
b) za pobraniem przy odbiorze przesyłki
c) gotówką lub kartą przy odbiorze towarów osobiście w siedzibie Sklepu

Koszty wysyłki

1. Koszty przesyłki zamawianych towarów pokrywa Kupujący.
2. Koszt przesyłki podany jest przy wyborze formy dostawy i płatności. Jest to koszt szacunkowy. W przypadku przesyłek o znacznej wadze lub gabarytach koszt przesyłki zostanie podany w potwierdzeniu zamówienia. Cena zawiera w sobie usługę pakowania i wysyłki towaru.
3. Towar jest wysyłany pod wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Na prośbę Kupującego Sklep udostępni numer paczki lub listu przewozowego.
4. Kwotę za przesyłkę należy uregulować wraz z płatnością za zakupiony towar.
5. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego. Należy jednak pamiętać, iż podane ceny towarów obowiązują wyłącznie w ofercie Sklepu internetowego sklep.elpin.pl. Złożenie zamówienia drogą elektroniczną (poprzez koszyk zakupów) jest konieczne nawet wówczas, gdy Kupujący chce odebrać towar osobiście w siedzibie Sprzedającego. W takim przypadku termin odbioru towaru zostanie uzgodniony przy potwierdzeniu zamówienia.

Zwroty towarów

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
2. W przypadku, gdy zamówienie nie zostało jeszcze skompletowane i wysłane, Klient może zrezygnować z realizacji zamówienia. Rezygnacji można dokonać drogą mailową na adres sklep@elpin.pl lub faxem na nr 25-78-00-53.
3. Sklep internetowy Elpin Sp. z o. o. zwraca Konsumentowi należność za odesłany towar w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Zwrotu należy dokonać na adres Elpin Sp. z o. o., ul. Spółdzielcza 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki, dołączając dokument potwierdzający zawarcie umowy oraz wypełniony formularz odstąpienia od umowy.
5. Koszt odesłania towaru poniesiony przez Konsumenta nie podlega zwrotowi.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy dostępny w Sklepie internetowym, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru od Klienta nie będącego Konsumentem.
8. Wzór dokumentu rezygnacji/odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Reklamacje i gwarancje

1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
2. Sklep internetowy Elpin odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
3. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki na Klienta przechodzi prawo własności towaru, korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
5. Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
6. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że towar niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta zostanie wymieniony na wolny od wad albo wady zostaną usunięte. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony albo nie wymieniony na wolny od wad, ani te wady nie zostały usunięte.
7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego pokrywa Kupujący, a Sklep zwraca je natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku zwrotu towaru pełnowartościowego koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
8. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: oznaczenie Klienta (imię, nazwisko/firmę/nazwę, adres do doręczeń, adres e-mail, dane osoby upoważnionej do załatwianie spraw związanych ze złożoną reklamacją) a także opis ujawnionych wad i datę stwierdzenia wad w Towarze. Wzór protokołu reklamacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
9. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni, od ich wpłynięcia. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep internetowy Elpin nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznano żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sklep.
10. Towar uszkodzony zostanie bezzwłocznie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
11. Uprawnienia wynikające z reklamacji mogą być realizowane niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta gwarancji, na podstawie dokumentu dostarczonego razem ze sprzedanym produktem.

Dane osobowe i pliki „cookies”

1. Firma Elpin Sp. z o. o. zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Klientów na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa, które mają zastosowanie w tym zakresie i wynikają z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z dnia 6 lipca 2002 r. z późn. zm).
2. Akceptując niniejszy regulamin zakupów Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Elpin Sp. z o. o. w związku z realizacją umów sprzedaży oferowanych towarów.
3. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.
4. Każdy Klient naszego Sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
6. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
7. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów
b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty
c) statystycznym
8. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych Sklepu.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin zakupów dostępny jest nieodpłatnie dla naszych klientów na stronie internetowej sklep.elpin.pl. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu internetowego.
2. Niniejszy regulamin zakupów obowiązuje od dnia 18 lutego 2016 r. i obowiązuje na czas nieokreślony.
3. Sklep Elpin Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany regulaminu zakupów będą realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
5. W sprawach, które nie zostały opisane w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelkie spory związane z zawieraniem i wykonaniem umowy sprzedaży Sprzedający i Klient będą rozstrzygać w drodze negocjacji.
7. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów pomiędzy Sklepem a Klientem nie będącym konsumentem, mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem sporów o charakterze konsumenckim, które będą prowadzone przez sądy właściwe zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw, jest sąd właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.
8. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
9. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez unijną platformę internetowa ODR, dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
10. Złożenie zamówienia jest jednocześnie akceptacją Regulaminu Sklepu internetowego Elpin Sp. z o. o.